<< HOME

Archief

Zeeland vanuit de lucht

Het werk in Zeeland vanuit de lucht.

Hier zie je de baggerzuigers liggen met daarnaast de depots. Om de kreek voldoende diep te maken, wordt er i.s.m. J.P. Schilder uit Ursem 160.000 kubieke meter baggerspecie uit de kreek gehaald.

Afhankelijk van de weersomstandigheden droogt en slinkt daarna de bagger zodat het uiteindelijk gebruikt kan worden om percelen op te hogen. Op die manier is transport over de weg niet nodig en wordt overlast tot een minimum beperkt.

 

 

 

 

fotogallery_110_Danenberg_Zeeland_depots.jpg