Privacy Statement

Wij vinden het belangrijk dat het voor iedereen duidelijk is hoe wij met persoonsgegevens omgaan, zodat je erop kunt vertrouwen dat jouw gegevens bij ons in goede handen zijn. In dit reglement hebben wij op een rijtje gezet hoe wij daarmee omgaan.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect zijn te herleiden tot jou als persoon. Denk daarbij 
- in een doorsnee zakelijke relatie
- onder meer aan je naam en e-mailadres, maar ook bijvoorbeeld je telefoonnummer en eventueel je adres. Alles wat met die persoonsgegevens wordt gedaan, noemen we 'verwerken'. De wettelijke betekenis van het begrip 'verwerken' is ruim en houdt onder meer in: het verzamelen, bewaren, raadplegen, gebruiken, maar ook het verwijderen van persoonsgegevens.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van personen met wie wij direct of indirect een relatie willen krijgen, hebben of hebben gehad. Denk daarbij aan:

  • (Potentiele) contactpersonen van organisaties die wij tot onze klanten, leveranciers of (anderszins) zakelijke relaties rekenen;
  • Bezoekers van onze website.

Loonbedrijf Danenberg is verantwoordelijk voor het verwerken van jouw persoonsgegevens.

Waarvoor verwerken wij jouw persoonsgegevens?


Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen, waarbij we per doel een aantal voorbeelden van verwerkingen hebben opgenomen:
Om een relatie met jou aan te gaan en te onderhouden
Als jij, of de organisatie die jij vertegenwoordigt, klant bij ons wil worden, hebben wij persoonsgegevens van jou nodig. Dat geldt tevens als jij, of de organisatie die jij vertegenwoordigt, leverancier van ons wil worden; of in het geval je bij ons solliciteert en bij ons wilt werken of stage wilt lopen, ook dan hebben wij persoonsgegevens van jou nodig. Ben je een (potentiele) klant van ons, dan gebruiken wij jouw gegevens om je een offerte te kunnen sturen of de artikelen te kunnen leveren en factureren.

Hoe lang gebruiken we jouw gegevens?

Wij verwerken niet meer gegevens dan noodzakelijk is voor de doeleinden zoals we die genoemd hebben. Jouw persoonsgegevens bewaren wij ook niet langer dan nodig is. Indien je een offerte bij ons hebt opgevraagd, maar je geen klant bij ons bent geworden, zullen wij je gegevens uiterlijk een jaar na ons laatste contact verwijderen. Ben je wel klant bij ons geworden, dan zullen wij je persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met jou volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij je persoonsgegevens verwijderen.
Klanten kunnen te allen tijde de gegevens opvragen ter inzage, laten wijzigen of laten verwijderen.

Social Media
Loonbedrijf Danenberg is actief op Facebook. Indien je op welke manier dan ook contact met ons maakt, kunnen we inzicht krijgen in je gegevens.
Dit Privacyreglement geldt niet voor deze social media. Het gebruik van social media is jouw eigen verantwoordelijkheid. Wij raden je aan de privacyregels van deze social media goed te lezen, zodat je weet wat er met jouw gegevens gebeurt. Veel social media aanbieders zijn buiten de Europese Unie gevestigd en slaan jouw persoonsgegevens buiten de Europese Unie op. Hierdoor is het mogelijk dat jouw persoonsgegevens niet op hetzelfde niveau zijn beschermd als binnen de Europese Unie.

Terugbelverzoeken
Bel je ons en beloven we je terug te bellen, dan noteren we alleen je naam en telefoonnummer. Nadat we onze belofte hebben ingelost of je vraag of probleem is op een andere manier opgelost, dan worden je gegevens direct vernietigd.
Wat doen we niet met je gegevens?
Wij gebruiken je gegevens nooit om aan jou andere prijzen te tonen dan aan andere klanten. Al onze klanten zien dezelfde prijzen voor onze artikelen en producten. Je gegevens verkopen wij nooit aan anderen.