Er is nog verschillend materiaal te huur waaronder een bezandings wagen en een Vibromax wals.